MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
Faks. (8 343) 90 014
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113

Apie savivaldybę

Sūduvos širdis
Aplinkos apsauga
Būstas
Civilinė sauga
CMS informuoja
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
Jaunimas
Komunalinis ūkis
Kultūra
Kultūros paveldas
Mobilizacija
Privatizavimas
Socialinė parama
Paslaugos. Socialinė parama
Socialinės paramos prašymų teikimas internetu
Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas
Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai
Sportas
Sveikatos apsauga
Švietimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
Teritorijų planavimas
Transportas
Verslas
Viešieji darbai

Kita

Apklausos
Apklausa ape svetainės lankytojus
Apklausa apie asmenų aptarnavimo kokybę
Įdiegtų e. paslaugų vertinimo apklausa
Apklausa dėl daugiafunkcio centro reikalingumo
Diskusijos
Klausimai-atsakymai
D.U.K.
Vaizdo transliacijos

Blokinis meniu

EISMO TVARKARAŠČIAI
GATVIŲ PAVADINIMŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMAS
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI
VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA
MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gera informacija

Struktūra ir kontaktai
Priimamasis
Vadovai
Mero visuomeniniai patarėjai
Vadovų darbotvarkės
Komisijos ir darbo grupės
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai
Marijampolės savivaldybės viešosios įstaigos
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinė pagalba
Marijampolės rajono apylinkės teismas
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Konkursai. Atrankos
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
Administracinė našta
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Informacijos rinkmenos
Gyventojų priėmimo valandos ir tvarka
E. valdžios vartai
Nuorodos
Taryba
Apie Tarybą. Tarybos nariai
Kolegija
Komitetai
Komitetų posėdžiai
Frakcijos
Susitikimai su gyventojais
Tarybos posėdžių darbotvarkės
Tarybos posėdžių protokolai
Tarybos narių balsavimas
Tarybos posėdžių video transliacijos
Komisijos ir darbo grupės

Viršuje

Kontaktai (sąrašas)
Naudingi kontaktai
Teisės aktų paieška
Nauji aktualūs teisės aktai
Paslaugos
Renginiai
Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai

Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
 2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94
 3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas
 5. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345
 6. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
 7. Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 801
 8. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 9. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005m. gruodžio 22 įsakymu Nr. A1-333
 10. Specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygos bei taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 įsakymu Nr. A1-316
 11. Būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 įsakymu Nr. A1-560
 12. Labiausiai nepasiturinčių asmenų atrinkimo kriterijų nustatymas patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-05-26 įsakymu Nr. A1-150
 13. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
 14. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 nutarimu Nr. 225
 15. Lietuvos Respublikos Valstybinių šalpos išmokų įstatymas
 16. Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 346
 17. Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13d. įsakymu Nr. A1-201
 18. Valstybinių šalpos išmokų gavėjų, keičiančių gyvenamą vietą, bylų persiuntimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-202
 19. Šalpos (socialinės ) pensijos gavėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. A1-203
 20. Lietuvos Respublikos Transporto lengvatų įstatymas
 21. Transporto išlaidų kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. A1-234
 22.  Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas XI-1435
 23. Lietuvos respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas

 

Marijampolės savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys socialinę paramą

 1. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. 1-122
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-481
 3. Marijampolės savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos nuostatai, patvirtinti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-04-23 įsakymu Nr. DV-718
 4. Vienkartinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-133
 5. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-377

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-03-31 08:00:49
@2010. Marijampolės savivaldybės administracija