Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Bendrovių veiklos rezultatai ir finansinės ataskaitos yra skelbiami Registrų centro interneto svetainėje www.registrucentras.lt


UAB „Marijampolės švara“
Vadovas Kostas Jankauskas
Tel. (8 343) 71 748, 8 686  07 264
Marijampolė, Vasaros g. 16
El. p. svara@alga.lt
http://www.alga.lt
Valdybos nariai: Elita Akunytė, Antanas Linkus, Valdas Tumelis


UAB „Sūduvos vandenys“
Vadovas  Algis Kadišius
Tel. (8 343) 91 342, 8 698  26 317
Marijampolė, Vasaros g. 7
El. p. info@suduvosvandenys.lt
http://www.suduvosvandenys.lt
Valdybos nariai: Arvydas Bajoras, Virginija Drūtienė, Paulius Čeponas, Mindaugas Lelešius, Vida Prankienė

UAB „Kelranga“
Vadovas  Povilas Jatkauskas
Tel. (8 343) 71 735, 8 682  51 577
Marijampolė, Gėlyno skg. 5
El. p. gatviuremontas@takas.lt
http://www.kelranga.lt
Valdybos nariai: Vidas Pielikis, Gintaras Vilutis, Raimondas Gurevičius


UAB „Marijampolės autobusų parkas“
Vadovė Dalytė Venčkauskienė
Tel. (8 343) 98 841, 8 699  86 464
Marijampolė, Gamyklų g. 9
El. p. info@marijampolesap.lt
http://www.marijampolesap.lt
Valdybos nariai: Arvydas Bajoras, Vidas Pielikis, Violeta ŠvetkauskienėUAB „Marijampolės butų ūkis“
Direktorė  l. e. p. Laimutė  Bindokienė
Tel. (8 343)  51 529, 8 685  34 100
Marijampolė, Šaulių g. 4
El. p. info@marijampolesbustas.lt
http://www.marijampolesbustas.lt/
Valdybos nariai: Valdas Tumelis, Aistė Cikanaitė–Jankauskė, Virginija Drūtienė, Mindaugas Genys, Ramunė Stanulienė, Jolanta Zubienė


UAB „Marijampolės šilumos tinklai“
Vadovas Rimantas Krikštolaitis
Tel. (8 343) 98 187, 8 686  35 722
Marijampolė, Gamyklų g. 8
http://www.marijampolessilumostinklai.lt/
Valdybos nariai: Gintautas Bulkevičius, Petras Latoža, Gražina Rainienė, Vidas Pielikis, Violeta Švetkauskienė


UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“
Vadovas Algirdas Bagušinskas
Tel. (8 343) 50 034, 8 686  11 257
Marijampolė, Vytauto g. 27
El. p. info@maatc.lt
http://www.maatc.lt
Valdybos nariai: Darius Bunikis, Jurgita Čerkauskienė, Kęstutis Kuncaitis; Mindaugas Lelešius, Valdas Tumelis, Juozas Vitukynas


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-05 15:20:25