02-03 || Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus Marijampolės savivaldybės administracijai išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/OCQvcNCBEt)
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8db58c404fd211e5b0f2b883009b2d06
 • Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymu Nr. DV-1248 „Dėl asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo Marijampolės savivaldybės administracijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492563
 • Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų  įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/azGpUSPzkH
 • Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro 2016-03-24 įsakymu Nr.(1.3)VE-37 „Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25c5e8d0f25411e5989ee743dd0efbb0
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopija
 3. Įgaliojimas tvarkyti likviduojamos įmonės dokumentus arba likvidatoriaus ar administratoriaus statusą nurodantis dokumentas arba jo kopija
 4. Pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus, kuriame vykdoma ši juridinio asmens apskaita, patvirtinanti apie apdraustųjų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos laikotarpį
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Juridinių asmenų registras - dėl informacijos apie  įmonės juridinį statusą
/V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, http://www.registrucentras.lt/
Administracinės paslaugos teikėjas

Janina Dereškevičienė, Archyvo tarnybos vedėja, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Vilma Balakauskienė,  Archyvo tarnybos vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Valė Česaitienė, Archyvo tarnybos vyresnioji specialistė, tel. (8 343) 55 845, el. p. archyvas@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Janina Dereškevičienė, Archyvo tarnybos vedėja, tel. (8 343) 55 845, el. p.  archyvas@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Administracinė paslauga suteikiama per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Archyvo tarnyba
68299 Marijampolė, Vytauto g. 17, kab. 214
Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu

   BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 10:25:26