06-06 || Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi  pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Dokumentai, įrodantys duomenų pasikeitimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti  institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Iš kokių registrų bus gaunama informacija priklauso nuo pasikeitusių vežėjo duomenų
Administracinės paslaugos teikėjas

Vitalė Vosylienė, Transporto tarnybos vedėja, tel. (8 343) 26 432, el. p. vitale.vosyliene@marijampole.lt

Hendrikas Nagrodskis, Transporto tarnybos vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 72 735, el. p.  transportas@marijampole.lt

Inga Sinkevičienė, Transporto tarnybos vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 26 432, el. p. inga.sinkeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vitalė Vosylienė, Transporto tarnybos vedėja, tel. (8 343) 26 432, el. p. vitale.vosyliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslaugos suteikimo trukmė - 20 darbo dienų
Trūkstamiems dokumentams pateikti ar trūkumams ištaisyti nustatomas 10 darbo dienų terminas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina  (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Patikslinto naujo  leidimo išdavimas - 7,20 Eur

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 174

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių  inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas 188659752
AB Swedbank, banko kodas 73000
Banko sąskaitos numeris LT247300010112394300
Įmokos kodas 52718

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo  turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolės   savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT ADMINISTRACINES PASLAUGAS, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 10:50:39