2017-06-23; 18:26 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12439658
Šiandien apsilankė: 3959
Dabar naršo: 71Pradžia > Paslaugos
17-28 || Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimas Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ (Žin. 2006, Nr. 110-4171; 2012, Nr. 15-646)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo” (Žin. 2007, Nr. 22-839; 2012, Nr. 10-384)
 • Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 35-1731, 47-2328)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Laisvos formos dokumentą ar skaitmeninę laikmeną su paraiškai užpildyti reikalingais duomenimis (vietovėje išmatuotų laukų plotų schemą / brėžinį su nurodytais laukų kraštinių ilgiais, lauko kraštinės (-ių) atstumais iki stabilių objektų (pvz.: pastatų, kelių, melioracijos griovių ir pan.), laukų plotais bei naudmenų pavadinimais, auginamų kultūrų pavadinimais)
 2. Deklaruojamų plotų kadastro žemėlapius (žemės sklypų planus ar jų kopijas)
 3. Žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (kartu su kadastro žemėlapiais (žemės sklypų planais), jei pareiškėjo nurodytoje vietoje jau yra įbraižyti kito pareiškėjo laukai ir nepavyksta išspręsti dvigubo deklaravimo
 4. Įgaliojimą, jei paraišką teikia pareiškėjo įgaliotas asmuo
 5. Praeitais metais teiktos paraiškos tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti kopiją
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Fizinio/juridinio asmens valdos Nr., asmens kodas, asmens atsiskaitomosios sąskaitos Nr., gyvenamosios vietovės adresas, 2006-2007 prekybiniais metais turėtos cukrinių runkelių tiekimo sutarties numeris, turėta baltojo cukraus kvota (t), praėjusių metų įbraižytų pasėlių laukų ribos, pasėlių plotai, pasėlio kodas, kontrolinio žemės sklypo Nr. (VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, Vilnius V. Kudirkos g. 18, www.vic.lt; https://paseliai.vic.lt)

Administracinės paslaugos teikėjas

Kaimiškųjų seniūnijų specialistai:

Administracinės paslaugos vadovas Eugenijus Alesius, Ūkio departamento Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. (8 343) 91 537, eugenijus.alesius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Iš karto elektroniniu būdu
Žemės ūkio ministro įsakymu: nuo 20XX balandžio mėn. iki 20XX birželio 15 d. Su pratęsimu, pavėluotai teikiama paraiška: nuo 20XX birželio 16 d. iki 20XX liepos 10 d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys  
Prašymo priėmimo vieta

Marijampolė, Vytauto g. 17, Žemės ūkio skyrius, kab. 202

Marijampolės savivaldybės kaimiškos seniūnijos:

 • Igliaukos seniūnija, Igliauka, Vytauto g. 19
 • Gudelių seniūnija, Gudeliai, Vytauto g. 8
 • Liudvinavo seniūnija, Liudvinavas, Vytauto g. 6
 • Marijampolės seniūnija, Marijampolė, Lietuvininkų g. 18
 • Sasnavos seniūnija, Sasnava, Sūduvos g. 27
 • Šunskų seniūnija, Šunskai, Varpo g. 32
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA
Padidinti


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2013-02-18 07:31:36
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus