2017-03-28; 3:29 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 11975469
Šiandien apsilankė: 733
Dabar naršo: 64Pradžia > Paslaugos
08-04 || Paramos neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. 1. Projekto paraiška rengiama pagal nustatytą projekto paraiškos formą.
 2. Projekto paraiška susideda iš:
  2.1. projektą vykdančios organizacijos (ir partnerio) įstatų (nuostatų) kopijos (įstatų (nuostatų) neprivalo pateikti religinės bendruomenės ar bendrijos, kurios teikia kanonų išrašą);
  2.2. projektą vykdančios organizacijos (ir partnerio) asmens, turinčio teisę veikti organizacijos vardu, pasirašytą pažymą, kurioje nurodoma, kad:
  2.2.1. organizacija nėra likviduojama;
  2.2.2. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
  2.2.3. paraiškoje ir jos prieduose nepateikė klaidinamos informacijos;
  2.2.4. nevyksta teisminiai ginčai tarp Neįgaliųjų reikalų departamento ir organizacijos dėl organizacijos padaryto ankstesnių projektų įgyvendinimo sąlygų pažeidimo ar nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kad organizacija pažeidė kitą sutartį dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto;
  2.2.5. projekto išlaidos nedubliuoja išlaidų, finansuojamų iš kitų valstybės biudžeto programų, Europos Sąjungos, savivaldybių biudžetų ar kitų paramos lėšų;
  2.2.6. projekto finansininkas turi arba buhalterio, arba auditoriaus, arba apskaitininko kvalifikaciją arba buhalterinę apskaitą tvarko buhalterines paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) (partneriai šios informacijos neteikia);
  2.3. projektą vykdančios organizacijos (ir partnerio) teisę naudotis nekilnojamuoju turtu patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;
  2.4. pažymą, kurioje pateikiamas preliminarus paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo, viensėdžio pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ar neįgaliųjų šeimos nariai;
  2.5. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopiją (jeigu planuojama jungtinė veikla);
  2.6. leidimo-higienos paso, jeigu vykdomos Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje nurodytos veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, kopijas. Jeigu organizacija nepateikia šio dokumento projekto paraiškos pateikimo metu, jis turi būti pateiktas kartu su patikslintu projektu per 15 kalendorinių dienų nuo informacijos apie skirtą finansavimą gavimo dienos. Priešingu atveju veiklos, kurioms būtinas leidimas-higienos pasas, nefinansuojamos;
  2.7. projektą vykdančios organizacijos visuotinio dalininkų, narių susirinkimo protokolo ar jo išrašo dėl organizacijos vadovo išrinkimo (skyrimo) bei organizacijos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitų patvirtinimo kopijas.
 3. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta. Visi paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos.
 4. Kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninės projekto paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija apie organizacijos juridinį statusą - Juridinių asmenų registras.
VĮ Registrų centras (Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius, www.registrucentras.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Aušra Parulienė, Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 008, ausra.paruliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Roma Brazauskienė, Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus vedėja, tel. ( 8 343 ) 90 007, roma.brazauskiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Projektų paraiškos priimamos iki einamųjų metų spalio 15 d. ateinantiems  metams finansuoti
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Paraiškos forma
Prašymo priėmimo vieta

Marijamopolės savivaldybės administracija, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-04-08 19:01:46
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus