2017-06-25; 20:21 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12447420
Šiandien apsilankė: 3017
Dabar naršo: 38Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinė programa
          

2013-12-16 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-1034 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių programų patvirtinimo“ pakeitimo“ >>>

2013-04-09 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-313 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1V-148 „Dėl regioninių centrų kompleksinės plėtros investicinių programų patvirtinimo“ pakeitimo“ >>>

2012-11-29 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-863 „DĖL „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 „DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO >>>
2012-06-29 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-512 „DĖL „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 „DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO >>>
2011-08-31 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-659 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 „DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2010-03-19 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-161 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 „DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2008-04-24 Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-148 „DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO“

Marijampolės regioninio centro (Marijampolės miesto) kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos paskirtis - tinkamai valdyti urbanistinės plėtros procesus Marijampolės mieste, efektyviai panaudojant Europos Sąjungos struktūrinę paramą, skiriamą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos IV skyriaus I skirsnyje nustatytą priemonės "Regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra" finansavimo planą, ir prisidedant prie Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programos 22.1.1 punkte nustatyto 2007-2010 metų laikotarpio nacionalinės regioninės politikos tikslo įgyvendinimo uždavinio "kompleksiškai gerinti regioninių centrų gyvenamąją ir investicinę aplinką" įgyvendinimo.


PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Programos tikslas - didinti Marijampolės miesto - regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti.

Programos uždaviniai:

 • kompleksiškai sutvarkyti Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą;
 • atnaujinti Marijampolės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą.
 • sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Marijampolės miesto teritorijas.

Programos įgyvendinimas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis. Marijampolės savivaldybei bus skirta 70,948 mln. Lt Europos Sąjungos struktūrinės paramos.

Marijampolės regioninio centro kompleksinės plėtros 2008-2013 metų investicinės programos įgyvendinimo priemonių planas

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Atsakingi vykdytojai

Preliminarus lėšų poreikis, tūkst. Lt

Finansavimo šaltiniai

Tikslas - didinti Marijampolės miesto - regioninio centro konkurencingumą išnaudojant turimą potencialą, sukuriant patrauklią gyvenamąją aplinką miesto gyventojams bei palankias sąlygas verslui plėtoti

1. Uždavinys - kompleksiškai sutvarkyti Marijampolės miesto viešąsias erdves, siekiant padidinti gyvenamosios ir investicinės aplinkos patrauklumą 1 uždavinio schema

1.1.

Kompleksiškai sutvarkyti J. Basanavičiaus aikštės viešąsias erdves, didinti vietos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: pakeisti aikštės ir šaligatvių dangas, sutvarkyti želdinius, sutvarkyti, atnaujinti aikštės apšvietimo sistemą, nuotekų ir vandentiekio tinklus, lietaus kanalizacijos linijas, Vilkaviškio ir J. Dailidės gatvių atkarpas, įrengiant praėjimą tarp Poezijos ir Rygiškių Jono parkų po Vilkaviškio gatve, atnaujinti su J. Basanavičiaus aikštės viešosiomis erdvėmis besiribojančių pastatų laiptus ir J. Basanavičiaus aikštės erdvę ribojančių viešųjų pastatų fasadus, įrengti viešąjį tualetą, pastatyti dviejų aukštų automobilių stovėjimo aikštelę.

2009-2011

Marijampolės savivaldybė

16754 

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

1.2.

Kompleksiškai sutvarkyti miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., J. Dailidės g., Gedimino g., V. Kudirkos g. ir P. Vaičaičio g. atkarpomis apribotos zonos) viešąsias erdves, didinant šios teritorijos investicinį ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą: sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, lietaus kanalizacijos tinklus, apšvietimo sistemą, V. Kudirkos ir P. Vaičaičio g. sankryžą, pakeisti Bažnyčios, J. Bendoriaus, P. Butlerienės gatvių, P. Butlerienės skersgatvio, Gedimino, Kęstučio, Laisvės, V. Kudirkos, Ūkininkų gatvių dangas, šaligatvių ir skverų dangas, atnaujinti visuomeninės paskirties pastatų fasadus, suformuoti želdynus.

2009-2013

Marijampolės savivaldybė

24087  

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

1.3.

Kompleksiškai sutvarkyti Vytauto, P. Armino gatvių atkarpų, P. Kriaučiūno gatvės su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešąsias erdves ir Sodo gatvę, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką: sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti nuotekų ir vandentiekio tinklus, lietaus kanalizacijos linijas, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą, pakeisti šaligatvių, gatvių ir privažiavimų dangas, įrengti automobilių stovėjimo aikštelę, įrengti viešąjį tualetą, atnaujinti šalia esančių visuomeninių pastatų fasadus, suformuoti želdynus, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, suolelius, vaikų žaidimo aikšteles Vytauto Didžiojo parke".

2010-2013

Marijampolės savivaldybė

15868

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

1.4.

Tikslinama 1.4. priemonė „Kompleksiškai sutvarkyti teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos, Šešupės upės pakrančių, Kauno gatvės atkarpos iki V. Kudirkos g., V. Kudirkos gatvės atkarpos nuo Dariaus ir Girėno g. iki J. Dailidės g., Dariaus ir Girėno g. ir skersgatvio atkarpų viešąsias erdves, kuriant patrauklią gyvenamąją aplinką: sutvarkyti, atnaujinti Kauno g., V. Kudirkos g., Dariaus ir Girėno g. ir skersgatvio atkarpas, sutvarkyti viešąsias erdves prie Rygiško Jono gimnazijos ir Rygiškių Jono parko, Rygiškių Jono gimnazijos stadioną ir jo tribūnas, atnaujinti Evangelikų liuteronų bažnyčios pastatų komplekso, „Spindulio“ kino teatro, Valstybės saugumo departamento Marijampolės teritorinio padalinio pastatų fasadus,  sutvarkyti, atnaujinti pėsčiųjų tiltą per Šešupę, pakeisti gatvių dangas, sutvarkyti, atnaujinti lietaus kanalizacijos linijas, vandentiekio, nuotekų tinklus, pakeisti pėsčiųjų, dviračių takų ir šaligatvių dangas, sutvarkyti, atnaujinti apšvietimo sistemą, suformuoti želdynus".

2011-2013

Marijampolės savivaldybė

12090

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

2. Uždavinys - atnaujinti Marijampolės miesto poilsio ir rekreacinių zonų infrastruktūrą 2 uždavinio schema

2.1.

Kompleksiškai sutvarkyti Poezijos parko teritoriją ir teritoriją nuo Poezijos parko palei Šešupę iki Bažnyčios g. sutvarkyti ir atnaujinti joje esančią infrastruktūrą, sukuriant miesto rekreacinę zoną: sutvarkyti, atnaujinti ar įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus, lietaus kanalizacijos tinklus, apšvietimo sistemą, sutvarkyti Jevonio upelio vagą ir hidrotechninius statinius, pakeisti gatvių ir šaligatvių dangas, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, įrengti suoliukus, sutvarkyti ir atnaujinti fontanus, įrengti poilsio ir vaikų žaidimo aikšteles, tualetus, rizikos zonose įrengti vaizdo stebėjimo kameras, suformuoti želdynus.

2010-2013

Marijampolės savivaldybė

10954

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

3. Uždavinys - sukurti palankias sąlygas pramonės ir verslo plėtrai, regeneruojant ir tvarkant apleistas ir užterštas Marijampolės miesto teritorijas 3 uždavinio schema

3.1.

Pritaikyti gyventojų ir verslo reikmėms pietinėje miesto dalyje šalia karinio miestelio esančią teritoriją: sutvarkyti, atnaujinti ar pakeisti šaligatvių dangas, lietaus kanalizacijos linijas, apšvietimo linijas, sutvarkyti, atnaujinti elektros tiekimo linijas Vytauto, Geležinkelio ir A. Gustaičio gatvių atkarpas, įrengti asfaltbetonio dangas įvažiavimams į kiemus, įrengti poilsio ir vaikų žaidimų aikšteles.

2011-2013

Marijampolės savivaldybė

3715

Europos Sąjungos struktūriniai fondai, Marijampolės savivaldybės biudžetas, valstybės biudžetas

Iš viso:
Iš jų:
Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Valstybės biudžetas

83468

70948
6260

 

Informacija apie įgyvendinamus projektus

 1. Projektas „Kompleksinis J. Basanavičiaus aikštės viešųjų erdvių sutvarkymas“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-41-001

  Projekto vizualizacija
     


      


 2. Projektas „Kompleksinis miesto centrinės dalies (Bažnyčios g., J. Bendoriaus g., Laisvės g., V. Kudirkos g. ir Gedimino g. atkarpomis apribotos zonos) viešųjų erdvių sutvarkymas“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-41-002

  Preliminarus projektas. Tekstinė dalis  
  Projekto vizualizacija
    
     
     3. Projektas „Kompleksinis Vytauto, Sodo, P. Armino ir P. Kriaučiūno gatvių atkarpų su prieigomis (Vytauto Didžiojo parku) viešųjų erdvių sutvarkymas“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-42-001

  Projekto vizualizacija
      

      


 4. Projektas „Kompleksinis Poezijos parko teritorijos sutvarkymas“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-42-002

  Projekto vizualizacija

 5. Projektas „Kompleksinis Rygiškių Jono parko, Kauno g. atkarpos ir teritorijos prie Rygiškių Jono gimnazijos viešųjų erdvių sutvarkymas“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-42-003

  Projekto vizualizacija

 6. Projektas „Kompleksinis buvusio karinio miestelio teritorijos tarp Vytauto, Geležinkelio ir Gen. A. Gustaičio gatvių sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų ir verslo reikmėms“
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-42-004

  Projekto vizualizacija
   

 7. Projektas „Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas nuo Poezijos parko iki Bažnyčios gatvės"
  Nr. VP3-1.1-VRM-01-R-42-005

  Projekto vizualizacija
  Padidinti


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-24 15:25:24
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus