2017-03-30; 19:31 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12004842
Šiandien apsilankė: 8026
Dabar naršo: 94Pradžia > Paslaugos
06-07 || Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) 30 straipsnis; Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-25 nutarimu Nr. 982 (Žin., 2003, Nr. 75-3481; Žin., 2010, Nr. 33 -155 6).
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Pareiškėjas, norintis gauti šilumos tiekimo licenciją, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui:
 1. Nustatytos formos prašymą;
 2. Įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu  ir antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti;
 3. Įsipareigojimą vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas;
 4. Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašą;
 5. Šilumos gamybos įrenginių ir (ar) šilumos perdavimo tinklų nuosavybės teisę ar teisėtą valdymą patvirtinančius dokumentus;
 6. Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė veiklą trumpiau negu 2 metus, - pastarųjų metų) veiklos audito ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė;
 7. Vlstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotų atestatų verstis šilumos įrenginių eksploatavimu (priežiūra) kopijas, patvirtintas antspaudu, jeigu asmuo privalo jį turėti;

Licencijos turėtojas, norintis gauti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos sustabdymo galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, pakeisti licencijoje įrašytus duomenis (papildyti ar patikslinti dėl įmonės pertvarkymo ar reorganizavimo, jei keičiasi  licencijoje nurodyta veiklos teritorija ar kiti licencijoje nurodyti rekvizitai), pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui atitinkamą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.

Licencijos turėtojas, kuris numato nutraukti licencijuojamą veiklą, privalo pranešti suinteresuotiems šilumos vartotojams ir licenciją išdavusiai institucijai ne vėliau kaip prieš 18 mėnesių iki  numatomo šilumos tiekimo nutraukimo datos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras, V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)
 2. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Gintautas Bulkevičius, Ūkio departamento Komunalinio ūkio skyriaus vyriausiasis energetikos specialistas, tel. (8 343) 90 061, el. p. gintautas.bulkevicius@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Vidas Pielikis, Ūkio departamento direktorius, tel. (8 343) 90 048, el. p. vidas.pielikis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija išduodama (keičiama) per 30 kalendorinių dienų nuo reikiamų dokumentų gavimo
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava mokama:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija (į.k. 188659752)
Gavėjo bankas: AB bankas  Swedbank
banko kodas 73000
Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300
Įmokos kodas 53018
Įmokos pavadinimas – Valstybės rinkliava už šilumos licencijos išdavimą/ pakeitimą/dublikato išdavimą.

Nustatytas valstybės rinkliavos dydis

 • už šilumos tiekimo licencijos išdavimą 1300 litų;
 • už šilumos tiekimo licencijos pakeitimą, patikslinimą ar dublikato išdavimą  70 litų;

Valstybės rinkliava neimama už licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108- 3463; 2008, Nr. 36-1285)   3.194.2. punktas.
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo (išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, išduoti licencijos dublikatą, sustabdyti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimą, panaikinti licencijos galiojimo sustabdymą) forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės   savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 3 langelis
  BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA
Padidinti


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-19 17:57:36
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus