2017-03-28; 3:29 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 11975469
Šiandien apsilankė: 733
Dabar naršo: 64Pradžia > Paslaugos
07-03 || Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Įmonės, norinčios gauti licencijas verstis mažmenine alkoholinių gėrimų prekyba, raštu ar elektroninėmis priemonėmis (www.verslovartai.lt)  Administracijos direktoriui pateikia šiuos dokumentus:
 1. Prašymą.
 2. Laikinojo prekybos paviljono (kiosko) pripažinimą, kad laikinasis statinys pastatytas pagal suderintą projektą (jeigu veikla vykdoma nestacionariame pastate).
 3. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi patalpomis prekiauti alkoholiniais gėrimais, kopiją, jei prekybos vieta yra ne įmonei nuosavybės teise priklausančiose patalpose.
 4. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu bus prekiaujama gyvenamajame name.
  Šis sutikimas nepateikiamas, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
 5. Dokumentą (išrašą iš prieš tai dirbusios įmonės kasos knygos arba kasos kvitą, kuriuose būtų matomas įrašas apie parduotus alkoholinius gėrimus, arba sąskaitą-faktūrą, kurioje įrašyti alkoholiniai gėrimai arba kt.) arba jo kopiją, įrodantį, kad gyvenamajame name įrengtoje parduotuvėje ar viešojo maitinimo įmonėje alkoholinių gėrimų prekyba nebuvo nutraukta ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui iki paraiškos gauti naują licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais pateikimo. Pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais šioje prekybos vietoje išduota anksčiau kaip prieš vienerius metus nuo paraiškos gauti naują licenciją pateikimo.
 6. Transporto priemonės, kurioje įrengta parduotuvė, registracijos liudijimo kopiją (pateikiama tais atvejais, kai licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išduodama įmonei, kuri nurodytais gėrimais prekiaus automobilyje-parduotuvėje).

Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.

Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti ir pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Įmonė, praradusi ar sugadinusi licenciją ir norinti įsigyti licencijos dublikatą turi raštu ar elektroninėmis priemonėmis (www.verslovartai.lt)  pateikti prašymą.

Jeigu licencijos dublikatas išduodamas dėl to, kad sugadintas licencijos originalas, įmonė privalo grąžinti Mokesčių administravimo skyriui sugadintos licencijos originalą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Informacija apie nekilnojamojo turto objekto įregistravimą Nekilnojamojo turto registre ir kadastre (VĮ Registrų centras, V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)
 2. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,  Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė, Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Gražina Rainienė, Finansų ir biudžeto departamento direktorė, tel. (8 343) 90 049, el. p. grazina.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Licencija - 30 d. Dublikatas – 5 d.d.
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava mokama:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija  (į.k. 188659752)
Gavėjo bankas: AB bankas SwedBank Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52318
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą.

Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą – 490 Eur
Už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimą - 112 Eur 

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108- 3463; 2008, Nr. 36-1285).
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma išduoti leidimą
Prašymo forma išduoti leidimo dublikatą
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-07 19:37:08
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus