2017-03-30; 19:29 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12004842
Šiandien apsilankė: 8026
Dabar naršo: 94Pradžia > Paslaugos
06-01 || Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais
Administracinės paslaugos pavadinimas Licencijos (licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin. 1996, Nr. 119-2772; 2011, Nr.132-6276)
 • Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin. 2011, Nr.152-7150)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas (Žin. 2012, Nr. 22-1012)
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 • Prašymą;
 • Jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
 • Vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
 • Dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę:
  • ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;
  • viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;
  • fiziniai asmenys - Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių priede nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą;
 • Vežėjo vadovo ir (ar) transporto vadybininko, kuris (-
  ie) anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us), nurodytą (-us) Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 19 straipsnyje;
 • Transporto vadybininko, paskirto pagal Reglamento  (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 1 dalį, darbo sutartį arba sutartį su asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 4 straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtintą jų kopiją;
 • Teisę į naudojamų kelių transporto priemonių stovėjimo vietą  patvirtinančius dokumentus ir stovėjimo vietos planą  arba vežėjo patvirtintas jų kopijas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)  
Administracinės paslaugos teikėjas

Vitalė Vosylienė, Ūkio departamento Transporto tarnybos vedėja, tel. (8 343) 26 432, el. p. vitale.vosyliene@marijampole.lt

Hendrikas Nagrodskis, Ūkio departamento Transporto tarnybos vyriausiasis specialistas, tel. (8 343) 72 735, el. p.  transportas@marijampole.lt

Aurika Pielikienė, Ūkio departamento Transporto tarnybos vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 26 432, el. p. aurika.pielikiene@marijampole.lt

Administracinės paslaugos vadovas Vidas Pielikis, Ūkio departamento direktorius, tel. (8 343) 90 048, el. p. vidas.pielikis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 • Licencijos išduodamos per 30 dienų
 • Licencijos dublikatas išduodamas per 5 darbo dienas
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)
 • Už išdavimą 52,00 Eur
 • Už pratęsimą 52,00 Eur
 • Už pakeitimą, pasikeitus joje įrašytiems duomenims 7,20 Eur
 • Už dublikato išdavimą 7,20 Eur

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. vasario 13 d. nutarimas Nr. 174 (Žin. 2012, Nr. 22-1012)

Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas 188659752
AB Swedbank, banko kodas 73000
Banko sąskaitos numeris  LT247300010112394300
Įmokos kodas 52718

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma 
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės  savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-12 16:53:27
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus