2017-07-26; 17:46 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12694994
Šiandien apsilankė: 5219
Dabar naršo: 101Pradžia > Paslaugos
16-03 || Lengvatos dėl žemės mokesčio suteikimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Lengvatos dėl žemės mokesčio suteikimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – priimti asmens, kuris kreipiasi į Marijampolės savivaldybės administraciją (toliau - Administraciją), prašymą, jį išnagrinėti ir pateikti pareiškėjui atsakymą.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą – www.epaslaugos.lt.). Prašymas turi būti asmens pasirašytas. Jame turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas, kodas, (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti ir aiškiai išdėstyta prašymo esmė.

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas asmens prašymas, asmeniui pateiktas atsakymas
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą  
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo   Juridiniai asmenys turi pateikti:
 1. Prašymą;
 2. Žemės mokesčio deklaracijos kopiją;
 3. Trijų ketvirčių balansą;
 4. Trijų ketvirčių pelno (nuostolio) ataskaitą;
 5. Valstybinės mokesčių inspekcijos pažymą apie įsiskolinimą biudžetui;
 6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą apie atsiskaitymą su valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu;
 7. Kitus prašymo motyvą pagrindžiančius dokumentus, jeigu:
  7.1. einamojo mokestinio laikotarpio mokestis, palyginti su praėjusiu paskutiniu mokestiniu laikotarpiu, išaugo daugiau negu 20 procentų - praėjusių metų žemės mokesčio deklaracijos kopiją;
  7.2. einamaisiais metais atliko jiems priklausančių pastatų fasadų remonto darbus (fasado dažymas, cokolinės dalies tvarkymas, langų keitimas ir k.t.) ar įmonė įsigijo nenaudojamus, apleistus, avarinės būklės pastatus ir/ar statinius nuosavybėn ir investavo į šių pastatų ir/ar statinių rekonstrukciją, atnaujino joms priklausantį nekilnojamąjį turtą - statybos rangos sutartis, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir jų apmokėjimo dokumentus, pažymas apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus;
  7.3. einamaisiais kalendoriniais metais sukūrė ne mažiau kaip 5 papildomas darbo vietas - iš elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) apdraustųjų sąrašą praėjusių metų sausio 1 d., einamųjų metų sausio 1 d. ir lengvatos kreipimosi laikotarpiu;
  7.4. einamaisiais kalendoriniais metais įmonės kapitalo investicijos Marijampolės savivaldybėje sudaro ne mažiau kaip 100 tūkst. Eur - investicinį projektą ir jo įgyvendinimą pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras ir jų apmokėjimo dokumentus, pažymas apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus ir t.t.);
  7.5. įmonė aktyviai dalyvauja savivaldybės bendruomenės socialiniame gyvenime, remia sportą, kultūrą, Marijampolės savivaldybės administracijos organizuojamus renginius, teikia paramą socialiai remtiniems asmenims - paramos teikimą pagrindžiančius dokumentus;
  7.6. įmonė yra sukūrusi daugiau kaip 150 darbo vietų ir susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais (pastaraisiais finansiniais metais dirbo nuostolingai) - iš elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos (EDAS) apdraustųjų sąrašą lengvatos kreipimosi laikotarpiu.
Fizinis asmuo turi pateikti:
 1. Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą) arba įgaliojimą atstovauti asmenį;
 3. Dokumentus, pagrindžiančius šeimos metines pajamas (iš individualios veiklos, pagal verslo liudijimą, iš turto - nekilnojamojo, transporto priemonių ir kt., darbo užmokestį);
 4. Žemės mokesčio deklaracijos kopiją;
 5. Kitus prašymo motyvą pagrindžiančius dokumentus: jeigu
  5.1. einamojo mokestinio laikotarpio mokestis, palyginti su paskutiniu praėjusiu mokestiniu laikotarpiu, išaugo daugiau negu 20 procentų - praėjusių metų žemės mokesčio deklaracijos kopiją;
  5.2. šeima neteko maitintojo - mirties liudijimo kopiją ir t.t.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Pasinaudojant Socialinės paramos informacine sistema SPIS, gaunami duomenys iš:
  1.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
  1.2. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
  1.3. Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento (J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, www.marijampole.lt) - apie asmens gaunamą socialinę pašalpą, šalpos pensiją neįgaliesiems, priežiūros išlaidų tikslinę kompensaciją ar kitas išmokas.
 2. Gaunami duomenys iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt) - apie turimą, nuomojamą (naudojamą) nekilnojamąjį turtą;
 3. Gaunami metinių finansinių ataskaitų rinkiniai iš VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt);
 4. Gaunami duomenys iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro (V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)- apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą.
Administracinės paslaugos teikėjas Birutė Belenavičienė, Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 037, el. p. birute.belenaviciene@marijampole.lt  
Administracinės paslaugos vadovas Valdas Tumelis, administracijos direktoriaus pavaduotojas - Mokesčių lengvatų svarstymo komisijos pirmininkas, tel.: (8 343) 90 055, 8 697 08 255, el. p. valdas.tumelis@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.

Pastaba. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti ir spendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jų gavimo Administracijoje dienos, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba elektroniniu būdu ir nurodomos pratęsimo priežastys
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Prašymo forma juridiniams asmenims 
 • Prašymo forma fiziniams asmenims
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 1 langelis
Tel. (8 343) 90 001

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-29 17:10:54
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus