2017-03-28; 3:25 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 11975469
Šiandien apsilankė: 733
Dabar naršo: 64Pradžia > Paslaugos
07-14 || Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui:

 1. prašymą;
 2. skystojo kuro degalinės ir (ar) suskystintųjų naftos dujų degalinės statybos užbaigimo akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;
 3. degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo (atlikto Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka) dokumentų pareiškėjo patvirtintas kopijas;
 4. sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline (kai degalinė nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;
 5. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys). 

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, leidime įrašytus duomenis pakeisti (papildyti ar patikslinti), pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą.

Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte. 

Paslauga teikiama ir internetu http://www.verslovartai.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras, V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)
 2. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:
  • iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius,  www.ird.lt) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;
  • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams
 3. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė, Finansų ir biudžeto departamento Mokesčių administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Gražina Rainienė, Finansų ir biudžeto departamento direktorė, tel. (8 343) 90 049, el. p. grazina.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
 • Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.
 • Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.
 • Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
 • Kai leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas, nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, ne vėliau kaip 10 dienų nuo šių dokumentų įregistravimo Marijampolės savivaldybės administracijoje dienos, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.  
 • Leidimų išdavimo taisyklių 76 punkte nurodytais atvejais Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį.  
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava mokama:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija  (į.k. 188659752)
Gavėjo bankas: AB bankas SwedBank
Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52518
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą ar pakeitimą. 

 • Už leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimą – 490 Eur
 • Už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 112 Eur
 • Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484)
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108- 3463; 2008, Nr. 36-1285)
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma išduoti leidimą
Prašymo forma išduoti leidimo dublikatą
Prašymo forma pakeisti (patikslinti ar papildyti) leidimą
Prašymo forma panaikinti leidimo galiojimą (galiojimo sustabdymą)
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-06 11:01:03
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus