2017-03-30; 19:35 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 12004842
Šiandien apsilankė: 8026
Dabar naršo: 94Pradžia > Paslaugos
07-13 || Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis, pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui:

 1. prašymą;
 2. deklaraciją apie suskystintųjų naftos dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas. Deklaracijoje nurodomi jų adresai, rezervuarų skaičius, ar įregistruoti slėginiai įrenginiai (rezervuarai) Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, terminalų (sandėlių), rezervuarų priklausomybė (nuosavi ar naudojami sutarties pagrindu). Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintosiomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintųjų naftos dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
 3. terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių (sutarčių išrašų), kurių pagrindu pareiškėjas naudojasi suskystintųjų naftos dujų terminalais (sandėliais), rezervuarais (kai terminalai (sandėliai), rezervuarai nepriklauso pareiškėjui nuosavybės teise), pareiškėjo patvirtintas kopijas ar jų išrašus. Tuo atveju, kai neturima terminalų (sandėlių, rezervuarų) ir didmeninę prekybą suskystintosiomis naftos dujomis planuojama vykdyti pristatant jas tiesiogiai suskystintųjų naftos dujų pirkėjams – šių dokumentų pateikti nereikia;
 4. pažymą apie darbuotojus (nurodyti darbuotojų skaičių, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys);
 5. pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu, nustatyta tvarka turinčiu teisę atlikti avarijų (sutrikimų) lokalizavimo ir likvidavimo darbus, kopiją ar jos išrašą. 

Leidimo turėtojas, norintis gauti leidimo dublikatą, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimą, leidime įrašytus duomenis pakeisti (papildyti ar patikslinti), pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui prašymą.

Kai leidimo turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo sustabdymo galiojimą, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad reguliuojamosios veiklos pažeidimai pašalinti, išskyrus atvejį, nurodytą Energetikos įstatymo 21 straipsnio 5 dalies 5 punkte. 

Paslauga teikiama ir internetu http://www.verslovartai.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Duomenys apie juridinį asmenį (pavadinimas, registracijos kodas, registracijos adresas, patikrinama, ar nėra pradėta bankroto, reorganizavimo ir (ar) likvidavimo procedūra) gaunami iš Juridinių asmenų registro (VĮ Registrų centras, V. Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, www.registrucentras.lt)
 2. Informacija dėl pareiškėjo veiklos:
  • iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius,  www.ird.lt) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 24 punkto reikalavimams;
  • iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (Švitrigailos g. 11M,  03228 Vilnius, www.vei.lt) dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 21.1 ir 23 punktų reikalavimams;
  • iš Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Algirdo 19, 03607 Vilnius, www.vdi.lt) informacijos apie pareiškėjo prašyme nurodytų slėginių įrenginių ir rezervuarų įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotų techninės būklės tikrinimo įstaigų ataskaitą (išvadą) apie šių įrenginių atliktų techninės būklės patikrinimų dėl tinkamumo naudoti;
  • iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos /Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt /dėl pareiškėjo atitikties Leidimų išdavimo taisyklių 11 ir 80 punktų reikalavimams.
 3. Informacija apie valstybės rinkliavos sumokėjimą (Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, Vilnius, www.vmi.lt)
Administracinės paslaugos teikėjas Zita Bungardienė, Finansų ir biudžeto departamento, Mokesčių administravimo skyrius, tel. (8 343) 90 023, mob. 8 693 15074, el. p.  zita.bungardiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Gražina Rainienė, Finansų ir biudžeto departamento direktorė, tel. (8 343) 90 049, el. p. grazina.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

Leidimas pakeičiamas (kai papildomi ir (ar) patikslinami leidime įrašyti duomenys) ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

Leidimo dublikatas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

Kai leidimo turėtojas, kuriam buvo sustabdytas leidimo galiojimas, nustatyta tvarka pateikia dokumentus, įrodančius, kad pažeidimai pašalinti, ne vėliau kaip 10 dienų nuo šių dokumentų įregistravimo Marijampolės savivaldybės administracijoje dienos, leidimo galiojimo sustabdymas panaikinamas.

Leidimų išdavimo taisyklių 76 punkte nurodytais atvejais Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl leidimo galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ar galiojimo panaikinimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po to, kai gaunamas atitinkamas prašymas arba sužinoma apie leidimo turėtojo juridinio asmens pasibaigimą jį likvidavus ar reorganizavus, leidimo turėtojo fizinio asmens mirtį. 

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava mokama:
Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija  (į.k. 188659752)
Gavėjo bankas: AB bankas SwedBank Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitos Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52918
Įmokos pavadinimas – valstybės rinkliava už leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimą ar pakeitimą.

Už leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimą – 490 Eur, už leidimo pakeitimą (duomenų papildymą, patikslinimą, dublikatų išdavimą) – 112 Eur

Valstybės rinkliava neimama už išduotų leidimų, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo ūkio subjekto, patikslinimą.

Teisės aktai, nustatantys valstybės rinkliavą ir jos dydį:

 • Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484);
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 108- 3463; 2008, Nr. 36-1285).
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma išduoti leidimą
Prašymo forma išduoti leidimo dublikatą
Prašymo forma pakeisti (patikslinti ar papildyti) leidimą
Prašymo forma panaikinti leidimo galiojimą (galiojimo sustabdymą)
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-12-06 11:00:29
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus