2018-02-17; 21:28 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 14398992
Šiandien apsilankė: 5654
Dabar naršo: 106 
 
Pradžia > Paslaugos
14-01 || Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos
Administracinės paslaugos pavadinimas Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos
Administracinės paslaugos aprašymas

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) – laikinai be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, jo teisių ir teisėtų interesų atstovavimas bei gynimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) tikslas – grąžinti vaiką į šeimą.

Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs informaciją apie likusį be tėvų globos/rūpybos vaiką, planuoja vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą. Į Vaiko teisių apsaugos skyrių gali kreiptis ir asmuo, pageidaujantis globoti/rūpintis be tėvų globos/rūpybos likusiu vaiku.

Atliekamas fizinio asmens pradinis įvertinimas, parengiamas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos (rūpybos) nustatymo konkrečiam vaikui (-ams) bei globėjo (rūpintojo) paskyrimo.

Tik dalyvavusiam mokymuose ir gavusiam teigiamas išvadas fiziniam asmeniui parenkamas likęs be tėvų globos vaikas. Ši nuostata negalioja artimiesiems giminaičiams.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Vaiko teisių skyriaus 313 kab., Vytauto g. 17, Marijampolė).
Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas ir išnagrinėtas prašymas. Pareiškėjui ir paskirtam laikinajam globėjui (rūpintojui) įteikiamas arba išsiunčiamas paštu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymo
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/OnnlTvBYsc
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830/XLJgHukEhj
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d.  įsakymas Nr. A1-548 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo" pakeitimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C89517782DED
 • Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5CC1C0529694/HtLISTqfHo
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo
 1. Prašymas
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
 3. Kartu su vaiko globėju (rūpintoju) gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinis sutikimas
 4. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas
 5. Vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
 6. Gyvenimo aprašymas
 7. Santuokos liudijimo kopija (jei asmuo susituokęs)
 8. Ištuokos liudijimo kopija (jei asmuo išsituokęs)
 9. Sutuoktinio mirties liudijimo kopija, jei asmuo yra našlys (našlė)
 10. Dokumentus apie asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), ir kitų šeimos narių gaunamas pajamas
 11. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), giminystę su vaiku
 12. Rekomendacija iš gyvenamosios vietos seniūnijos
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos dėl asmens,  norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų teistumo už tyčinius nusikaltimus  
 2. Išrašas apie asmeniui norinčiam tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus iš Administracinių teisės pažeidimų registro
 3. Išrašas apie fizinio asmens deklaruotą gyvenamąją vietą iš SPIS duomenų bazės
 4. Iš Civilinės metrikacijos skyriaus gaunami išrašai apie vaiko gimimą, tėvų mirtį.
 5. Iš socialinių partnerių išvada dėl asmenų tinkamumo tapti globėju/rūpintoju (išskyrus - artimus giminaičius)
Administracinės paslaugos teikėjas Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė,  tel.: (8 343) 52 518, 8 614 92 016, el. p.

Laima Karalienė, Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343) 52 518, el. p. laima.karaliene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Svajonė Rainienė, Vaikų teisių apsaugos   skyriaus vedėja, tel.: (8 343)  52 310, 8 616 29 121, el. p. svajone.rainiene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų.

Esant krizinei situacijai globos/rūpybos skyrimas per 3 dienas (vaiko globa/rūpyba gali būti nustatyta šeimoje, kuri nėra išklausiusi globėjų/rūpintojų kursų, tačiau šeima, Vaiko teisių apsaugos skyriui suderinus kursų lankymo datą su Socialiniais partneriais, privalo juos išklausyti ir globodama/rūpindama vaiką).
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga nemokama
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo   turinys Prašymo forma    || Sutikimo forma 
Prašymo priėmimo vieta 68299 Marijampolė,  Vytauto g. 17, kab. 313

BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-18 18:14:15
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus