MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
Faks. (8 343) 90 014
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113

Apie savivaldybę

Sūduvos širdis
Aplinkos apsauga
Būstas
Civilinė sauga
CMS informuoja
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
Jaunimas
Komunalinis ūkis
Kultūra
Kultūros paveldas
Mobilizacija
Privatizavimas
Socialinė parama
Paslaugos. Socialinė parama
Socialinės paramos prašymų teikimas internetu
Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas
Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai
Sportas
Sveikatos apsauga
Švietimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
Teritorijų planavimas
Transportas
Verslas
Viešieji darbai

Kita

Apklausos
Apklausa ape svetainės lankytojus
Apklausa apie asmenų aptarnavimo kokybę
Įdiegtų e. paslaugų vertinimo apklausa
Apklausa dėl daugiafunkcio centro reikalingumo
Diskusijos
Klausimai-atsakymai
D.U.K.
Vaizdo transliacijos

Blokinis meniu

EISMO TVARKARAŠČIAI
GATVIŲ PAVADINIMŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMAS
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI
VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA
MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gera informacija

Struktūra ir kontaktai
Priimamasis
Vadovai
Mero visuomeniniai patarėjai
Vadovų darbotvarkės
Komisijos ir darbo grupės
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai
Marijampolės savivaldybės viešosios įstaigos
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinė pagalba
Marijampolės rajono apylinkės teismas
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Konkursai. Atrankos
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
Administracinė našta
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Informacijos rinkmenos
Gyventojų priėmimo valandos ir tvarka
E. valdžios vartai
Nuorodos
Taryba
Apie Tarybą. Tarybos nariai
Kolegija
Komitetai
Komitetų posėdžiai
Frakcijos
Susitikimai su gyventojais
Tarybos posėdžių darbotvarkės
Tarybos posėdžių protokolai
Tarybos narių balsavimas
Tarybos posėdžių video transliacijos
Komisijos ir darbo grupės

Viršuje

Kontaktai (sąrašas)
Naudingi kontaktai
Teisės aktų paieška
Nauji aktualūs teisės aktai
Paslaugos
Renginiai
Vykdomi konkursai
Vykstantys konkursai/atrankos

 

Konkursas Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus direktoriaus pareigoms eiti

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS BEI ATRANKOS BŪDAS PRETENDENTAMS Į LIETUVOS PREZIDENTO K. GRINIAUS MEMORIALINIO MUZIEJAUS DIREKTORIAUS PAREIGAS

Marijampolės savivaldybės meras skelbia konkursą Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus (biudžetinė įstaiga, buveinė - Bažnyčios g. 23, Marijampolė, įstaigos kodas- 188200941) direktoriaus pareigoms eiti.

 


Direktoriaus pareigybė reikalinga organizuoti Lietuvos prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus veiklą, vadovauti įstaigai įgyvendinant pagrindinius įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų įstaigai patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti įstaigos nuostatuose numatytą veiklą, realizuoti šios įstaigos strategiją.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodęs, kokiu būdu - raštu ar elektroniniu paštu - informuoti pretendentą apie atitiktį bendriesiems ir specialiesiems kvalifikaciniams reikalavimams;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą (ne daugiau kaip 5 lapai);
 6. pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 kovo 21 d. nutarimu Nr. 301 "Dėl konkursinių pareigų valstybės ir savivaldybių įmonėse iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose bei viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, sąrašo nustatymo ir konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", priedą.

 


Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 

 • Turėti aukštojo universitetinio arba jam prilyginto humanitarinių mokslų studijų srities filologijos ar istorijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

 

Specialieji reikalavimai:

 

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą bei kitus su Muziejaus administravimu susijusius teisės aktus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
 • Mokėti organizuoti ir planuoti įstaigos darbą;
 • Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis, dirbti kompiuterinėmis programomis "MS Word", "MS Excel", "MS Outlook", "Internet Explorer"
  Pretendentų atrankos būdas - pretendento veiklos programos pristatymas ir testas žodžiu (pokalbis).

 

Pretendentai dokumentus Marijampolės savivaldybės merui gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro. Jeigu pretendento registruotu laišku pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, pretendentas privalo pateikti dokumentų originalus konkurso dieną jam nurodytu laiku.

 

Dokumentai priimami Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės departamento Juridiniame skyriuje 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo šiuo adresu: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a.1, LT 68307 Marijampolė, 212 kabinetas.

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. (8 343) 90 030, el. paštas: personalas@marijampole.lt.

 

Marijampolės savivaldybės administracija skelbia atranką pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo Ūkio departamento Transporto tarnybos vyriausiojo specialisto (pareigybės lygis A, kategorija 10)pareigoms užimti.

Pretendentai, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklapyje www.vtd.lt., Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje, adresu https://www.testavimas.vtd.lt, turi pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, kuriame nurodomas pretendento asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami nustatyti pretendento tapatybei Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;
 2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
 3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
 4. Dokumentą patvirtinantį ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį ekonomikos srityje.

            

Išsamesnė informacija telefonu (8 343) 90 030, el. p.: ruta.sulce@marijampole.lt; vilija.mickeviciute@marijampole.lt

 

 


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-23 08:07:22
@2010. Marijampolės savivaldybės administracija