2018-02-17; 21:23 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 14398929
Šiandien apsilankė: 5591
Dabar naršo: 98 
 
Pradžia > Paslaugos
14-13 || Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos fiziniams asmenims ir jų vaikams skyrimas
Administracinės paslaugos pavadinimas Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos fiziniams   asmenims ir jų vaikams skyrimas
Administracinės paslaugos aprašymas

Tikslas – suteikti švietimo pagalbą, socialinę paramą ir sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jų tėvams (globėjams, užtikrinti veiksmingą vaikų ugdimąsi, padėti tėvams (globėjams) stiprinti tėvystės ir socialinius įgūdžius.

Fizinis asmuo prašymą gauti pagalbą sau ir vaikams pagal pateiktą formą raštu pateikia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui (tiesiogiai atvykęs į Administraciją, atsiunčia paštu ar per pasiuntinį).

Į prašymą atsakoma raštu pareiškėjui tiesiogiai atvykus į Administraciją arba atsakymas išsiunčiamas paštu.
Administracinės paslaugos rezultatas Vaikui skiriamas privalomas ikimokyklinis ugdymas ir/ar kita kompleksiškai teikiama pagalba
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės   paslaugos teikimą
 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0
 • Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiau vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-04 įsakymu Nr. V-2068/A1-467/V-946
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.279A4C6CC033
 • Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos, socialinės paramos, sveikatos priežiūros paslaugų Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiau vaikams ir jų tėvams (globėjams) tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2012-09-24 sprendimu Nr. 1-667
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/SAV.492548
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi   pateikti asmuo Teikiamas nustatytos formos argumentuotas prašymas vaikui skirti kompleksiškai teikiamą pagalbą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti   institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
 • Vaiko, kuriam prašoma kompleksiškai teikiamos pagalbos, gimimo liudijimo kopija, prireikus - sveikatos pažyma.
 • Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma apie vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendacija dėl tolesnio vaiko ugdimosi ir švietimo pagalbos teikimo
 • Kiti dokumentai, įrodantys socialinės paramos ir kitų paslaugų poreikį.
Administracinės paslaugos teikėjas Laimutė Jakevičienė,  Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 343)  90 072,
el. p. laimute.jakeviciene@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas  
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Per 30 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos
Administracinės paslaugos suteikimo kaina   (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama nemokamai
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo   turinys Prašymo forma   
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės   administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis
 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 17:51:47
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus