07-20 || Fejerverkų ir pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas
Administracinės paslaugos pavadinimas IV kategorijos fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategorijos kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas
Teisės aktai, reguliuojantys  administracinės paslaugos teikimą
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  • Prašymas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Prašymą.
  2. Įgaliojimą, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo.
  3. Licencijos naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines ir P2 kategorijos civilines pirotechnikos priemones kopiją, patvirtintą vadovo arba jo įgalioto asmens.
  4. Atestuoto asmens leidimo tvarkyti, naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 kategorijos teatrines ir P2 kategorijos civilines pirotechnikos priemones kopiją, patvirtintą vadovo ar jo įgalioto asmens.
Administracinės paslaugos teikėjas Dana Makauskienė, Mokesčių administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 023,  8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos vadovas Dana Makauskienė, Mokesčių administravimo skyriaus vedėja, tel. (8 343) 90 023,  8 610 40 415, el. p. dana.makauskiene@marijampole.lt arba prekyba@marijampole.lt
Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 dienų
Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei administracinė paslauga teikiama atlygintinai)  
Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma
Prašymo priėmimo vieta Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 2 langelis  

  BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 15:25:11