03-12 || Civilinės būklės įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
Administracinės  paslaugos pavadinimas Civilinės būklės  įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
Teisės  aktai, reguliuojantys administracinės  paslaugos teikimą
Informacija  ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
  3. Jeigu civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą nori gauti įgaliotas asmuo - įgaliojimas
  4. Jeigu  civilinės būklės įrašą liudijantį išrašą nori gauti įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas -  tai įrodantys dokumentai
  5. Įmokos mokėjimo kvitas
Informacija  ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis  tarnautojas) Registrų centras - dėl šeiminės padėties
A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, www.registrucentras.lt/

Administracinės  paslaugos teikėjas Daiva Jonkaitytė-Povilaitienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji  specialistė, tel. (8 343) 51 836, el. p.  daiva.jonkaityte@marijampole.lt
Administracinės  paslaugos vadovas Roma Grigienė,  Civilinės metrikacijos skyriaus  vedėja, tel. (8 343) 51 870, el. p.  roma.grigiene@marijampole.lt
Administracinės  paslaugos suteikimo trukmė 20 d. d.
Administracinės  paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava -2,9 Eur


Mokėjimo rekvizitai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kodas  188659752
Sąsk. Nr. LT247300010112394300
Įmokos kodas 52818

Prašymo  forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo formas   
Prašymo  priėmimo vieta

Civilinės metrikacijos skyrius
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2, kab. 314

Paslaugą galima užsakyti ir internetu sistemoje MEPIS

 BŪTINŲ VEIKSMŲ, ATLIEKAMŲ TEIKIANT PASLAUGĄ, SEKOS SCHEMA


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2018-01-30 10:19:55