MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
Faks. (8 343) 90 014
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113

Apie savivaldybę

Sūduvos širdis
Aplinkos apsauga
Būstas
Civilinė sauga
CMS informuoja
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
Jaunimas
Komunalinis ūkis
Kultūra
Kultūros paveldas
Mobilizacija
Privatizavimas
Socialinė parama
Paslaugos. Socialinė parama
Socialinės paramos prašymų teikimas internetu
Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas
Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai
Sportas
Sveikatos apsauga
Švietimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
Teritorijų planavimas
Transportas
Verslas
Viešieji darbai

Kita

Apklausos
Apklausa ape svetainės lankytojus
Apklausa apie asmenų aptarnavimo kokybę
Įdiegtų e. paslaugų vertinimo apklausa
Apklausa dėl daugiafunkcio centro reikalingumo
Diskusijos
Klausimai-atsakymai
D.U.K.
Vaizdo transliacijos

Blokinis meniu

EISMO TVARKARAŠČIAI
GATVIŲ PAVADINIMŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMAS
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI
VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA
MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gera informacija

Struktūra ir kontaktai
Priimamasis
Vadovai
Mero visuomeniniai patarėjai
Vadovų darbotvarkės
Komisijos ir darbo grupės
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai
Marijampolės savivaldybės viešosios įstaigos
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinė pagalba
Marijampolės rajono apylinkės teismas
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Konkursai. Atrankos
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
Administracinė našta
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Informacijos rinkmenos
Gyventojų priėmimo valandos ir tvarka
E. valdžios vartai
Nuorodos
Taryba
Apie Tarybą. Tarybos nariai
Kolegija
Komitetai
Komitetų posėdžiai
Frakcijos
Susitikimai su gyventojais
Tarybos posėdžių darbotvarkės
Tarybos posėdžių protokolai
Tarybos narių balsavimas
Tarybos posėdžių video transliacijos
Komisijos ir darbo grupės

Viršuje

Kontaktai (sąrašas)
Naudingi kontaktai
Teisės aktų paieška
Nauji aktualūs teisės aktai
Paslaugos
Renginiai
Administracinės paslaugos
01 Aplinkos apsauga, sanitarija
01-02 Leidimų atlikti saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbus išdavimas
01-03 Leidimo pavojingos veislės šunims įsigyti, laikyti, dresuoti išdavimas
02 Archyve saugomų dokumentų išdavimas
02-01 Archyvo pažymų apie darbo pajamas ir/ar darbo stažą išdavimas
02-02 Archyvo pažymų, kopijų, nuorašų, išrašų išdavimo saugomų dokumentų pagrindu
02-03 Pažymų apie perduotus/neperduotus toliau saugoti likviduotų juridinių asmenų dokumentus MSA išdavimas
02-04 Informacijos apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimą toliau saugoti suteikimas  
02-05 Marijampolės savivaldybės institucijų teisės aktų kopijų, nuorašų, išrašų išdavimas  
03 Civilinės būklės įrašai
Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės
03-01 Gimimo registravimas
03-02 Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
03-05 Prašymo įregistruoti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas
03-06 Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą
03-08 Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas santuokai užsienyje 
03-09 Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą
03-10 Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo registravimas
03-12 Civilinės būklės įrašo nuorašo, išrašo išdavimas
03-13 Civilinės būklės akto įrašo pakeitimas, ištaisymas, papildymas, atkūrimas ir anuliavimas
03-16 Užsienio valstybėje įregistruotos mirties įtraukimas į apskaitą
04 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-01 Gyvenamosios vietos deklaravimas
04-02 Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir panaikinimas
04-03 Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą
04-04 Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie savivaldybės išdavimas
04-05 Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
04-06 Prašymų deklaruoti gyvenamąją vietą Savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje priėmimas  
04-07 Prašymas pažymai gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas
05 Konsultacijos
05-01 Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas  
05-03 Asmenų skundų ir pranešimų priėmimas
05-04 Asmenų konsultavimas Marijampolės savivaldybės administracijos kompetencijos klausimais  
06 Leidimai, licencijos transporto veiklai
06-01

Licencijos (licencijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-02

Licencijos kopijos (licencijos kopijos dublikato) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijos galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, licencijos galiojimo panaikinimas, pratęsimas

https://vektra.vkti.gov.lt/vektra-portal/

06-03 Leidimo (leidimo dublikato) vežti keleivius vietinio  reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, pratęsimas, panaikinimas  
06-04 Leidimo važiuoti viet. reikšmės viešais. keliais didžiagabarit. ir (ar) sunkiasvorėmis transporto  priemonėmis ar jų junginiais išdav.
06-05 Leidimo (dublikato) vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, pratęsimas ir panaikinimas
06-06 Patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas
06-07 Licencijų šilumos tiekėjams, tiekiantiems mažiau kaip 10 GWh per metus, išdavimas
07 Leidimai, licencijos, sutikimai prekybai, renginiams organizuoti       
07-01 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) viešosiose vietose išdavimas
07-02 Leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginių metu išdavimas
07-03 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, licencijos dublikato išdavimas
07-04 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas ir patikslinimas
07-05 Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas
07-06 Licencijos verstis mažm. prekyba alkohol. gėrimais galiojimo panaikinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas
07-07 Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas
07-08 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas
07-09 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas  
07-10 Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikato išdavimas
07-11 Licencijos  verstis mažm. prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-12 Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-13 Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-14 Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-15 Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintosiomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, keitimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas
07-16 Leidimo organizuoti renginį išdavimas
07-17 Sutikimo steigti lošimo namus (kazino) išdavimas  
07-18 Licencijos organizuoti mažąsias loterijas (toliau- licencija) išdavimas, patikslinimas, licencijos galiojimo panaikinimas  
07-20 IV kategor. fejerverkų, T2 kategorijos teatrinių ir P2 kategor. kitų pirotechnikos priemonių naudojimo vietos ir laiko derinimas  
07-21 Skrydžių virš Marijampolės miesto derinimas  
07-22 Leidimo naudoti Marijampolės reklamos simbolį išdavimas  
07-23 Pranešimo apie organizuojamą susirinkimą derinimas  
08 Paramos teikimas
08-03 Finansinės paramos iš Neįgaliųjų socialinės integracijos programos teikimas  
08-04 Paramos neįgaliųjų socialinės  reabilitacijos paslaugoms gauti bendruomenėje teikimas  
08-05 Paramos iš Viešųjų darbų programos teikimas  
08-06 Paramos iš Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo teikimas  
08-07 Įvairių programų (kultūros, švietimo, sporto, nevyriausybinių organizacijų) finansavimas              
08-08 Paramos po stichinių nelaimių teikimas  
08-09 Paramos iš Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo teikimas  
08-10 Prašymo dėl įrašymo į Marijampolės savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą priėmimas  
08-11 Prašymo skirti vasaros poilsio dalinį finansavimą priėmimas  
09 Savivaldybės turtas
09-01 Negyvenamųjų patalpų perdavimas laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jomis panaudos pagrindais
10 Seniūnijų veikla
10-01 Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas
10-02 Pažyma apie mirusio asmens paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą                   
10-04 Notarinių veiksmų atlikimas
11 Būstas
11-01 Prašymo įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą priėmimas
11-02 Prašymo dėl savivaldybės būsto nuomos priėmimas
11-03 Prašymo dėl savivaldybės būsto ir pagalbinių ūkio paskirties pastatų pardavimo priėmimas
11-04 Prašymo dėl pažymos apie teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti išdavimo priėmimas
11-06 Prašymo dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo priėmimas
11-09 Prašymo  įrašyti į asmenų ir šeimų sąrašą savivaldybės būstui išsinuomoti priėmimas
11-10 Prašymo  dėl socialinio būsto nuomos  priėmimas
12 Socialinė parama
12-01 Prašymo-paraiškos socialinei pašalpai gauti priėmimas, pašalpos skyrimas ir mokėjimas
12-02 Prašymo-paraiškos būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas
12-03 Prašymo teisei į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms apmokėti nustatyti priėmimas, pažymos išdavimas  
12-04 Prašymo vienkartinei išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-05 Prašymo išmokai vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-06 Prašymo vienkartinei išmokai nėščiai moteriai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-07 Prašymo vienkartinei išmokai įsikurti gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
12-08 Prašymo globos (rūpybos) išmokai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas
12-09 Prašymo globos (rūpybos) išmokos tiksliniam priedui gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas  
12-10 Išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui skyrimas ir mokėjimas  
12-11 Prašymo paramai mirties atveju gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-12 Prašymo mokinių nemokamam maitinimui gauti priėmimas, nemokamo maitinimo skyrimas ir mokėjimas
12-13 Prašymo paramai mokinio reikmenims įsigyti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas
12-14 Prašymo vienkartinei paramai nepasiturintiems gyventojams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-15 Prašymo valstybinei šalpos išmokai gauti priėmimas, skyrimas ir mokėjimas
12-16 Prašymo transporto išlaidų kompensacijai gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
12-17 Prašymo skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, išauginusioms penkis ir daugiau vaikų, priėmimas bei teikimo rengimas  
12-18 Prašymo paramai užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-19 Prašymo vienkartinei kompensacijai asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijos skyrimas ir mokėjimas  
12-20 Prašymo valstybės parama ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-21 Prašymo valstybės paramai žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 m. okupacijoms dalyvių šeimoms gauti priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
12-22 Prašymo kompensacijoms nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms gauti priėmimas, kompensacijų skyrimas ir mokėjimas  
12-23 Nepriklausomybės gynėjo, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas  
12-24 Prašymo išmokai neįgaliesiems gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
12-25 Prašymų dėl asmenų pripažinimo neveiksniais (ribotai veiksniais) priėmimas, išvadų teikimas teismui  
12-26 Prašymų dėl rūpybos nustatymo veiksniam asmeniui priėmimas, išvados teikimas Teismui  
12-27 Paramos  maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo skyrimas  
12-28 Būsto pritaikymas neįgaliesiems  
12-29 Neįgaliojo pažymėjimų išdavimas
12-30 Prašymų asmeninės higienos ir priežiūros paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-31 Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas
12-32 Prašymų socialinėms paslaugoms gauti priėmimas, paslaugų skyrimas  
12-33 Pažymos apie gaunamas pajamas išdavimas  
12-34 Prašymo priedui fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą  gauti priėmimas, išmokos priedo skyrimas ir mokėjimas  
12-35 Prašymo išmokai gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
12-36 Prašymo išmokai besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
12-37 Prašymo tikslinėms kompensacijoms gauti priėmimas, išmokos skyrimas ir mokėjimas  
12-38 Prašymo išmokėti tikslinę kompensaciją laidojančiam asmeniui  priėmimas, paramos skyrimas ir mokėjimas  
13 Teritorijų planavimas, statyba
13-02 Specialiųjų reikalavimų išdavimas  
13-03 Leidimų vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, pastatų atnaujinimą (modernizavimą), statinio paprastąjį remontą, statinio kapitalinį remontą, statinio ar jo dalies paskirties keitimą, statinio griovimą išdavimas  
13-05 Leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimas
13-06 Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Marijampolės savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas
13-08 Pritarimas vasaros lauko kavinių, lauko prekybos vietų įrengimo projektams  
13-09 Numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams suteikimas ir keitimas
13-11 Topografinių-inžinerinių erdvinių duomenų teikimas ir priėmimas  
13-12 Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) pakeitimas  
13-13 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas  
13-14 Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimas  
13-15 Teritorijų planavimo dokumentų rengimo inicijavimo sutarties pasirašymas  
13-16 Planavimo sąlygų kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas  
13-17 Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas teritorijų planavimo dokumentų registre
13-18 Pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (...) galimybę naudoti pagal paskirtį išdavimas  
13-19

 Planavimo sąlygų specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti išdavimas

http://www.tpdris.lt  || http://www.zpdris.lt

14 Vaikų teisių apsauga
14-01 Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos  
14-02 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams, likusiems be tėvų globos institucijoje nustatymas  
14-03 Laikinosios globos (rūpybos) vaikams tėvų prašymu nustatymas  
14-05 Įpareigojimo tėvams sudaryti sąlygas artimiesiems giminaičiams bendrauti su vaiku nustatymas  
14-06 Sutikimo, kad rūpintinis, sulaukęs 16 metų amžiaus gyventų skyrium nuo rūpintojo, išdavimas  
14-07 Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų išdavimas  
14-08 Pažymos dėl įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą teismo leidimui gauti išdavimas
14-11 Prašymų dėl įvaikinimo priėmimas  
14-12 Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas
14-13 Kompleksiškai teikiamos švietimo pagalbos fiziniams asmenims ir jų vaikams skyrimas  
14-15 Prašymų dalyvauti bendravimo su vaikais tobulinimo kursuose priėmimas  
14-16 Išvados apie fizinio asmens tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis išdavimas  
16 Žemės, žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokestis
16-01 Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas
16-02 Lengvatų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio suteikimas
16-03 Lengvatų dėl žemės  mokesčio suteikimas
16-04 Lengvatų dėl nekilnojamojo turto mokesčio suteikimas
16-06 Pažymų apie valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą išdavimas
16-07 Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas
16-08 Prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
17 Žemės ūkis, melioracija
17-01 Dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus, paimtus nuo 2007 m. gegužės 1 d., kompensavimas  
17-02 Dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus, suteiktus be uždarųjų akcinių bendrovių žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimas  
17-03 Draudimo įmokų dalinis kompensavimas  
17-04 Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas  
17-05 Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos nustatymas
17-06 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas
17-07 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų išregistravimas
17-08 Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninė apžiūra
17-09 Paramos už papildomą bičių maitinimą paraiškų priėmimas  
17-10 Ūkininko ūkio registravimas
17-11 Ūkininko ūkio duomenų keitimas
17-12 Ūkininko ūkio išregistravimas
17-13 Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registravimas  
17-14 Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams
17-15 Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės savininkams ir naudotojams priėmimas  
17-16 Techninių sąlygų projektuoti įvairius statinius ir įveisti mišką melioruotose žemėse išdavimas  
17-17 Projektų ir topografinių nuotraukų patikrinimas fiziniams ir juridiniams asmenims  
17-18 Prašymo dirbtinių  ir nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimui melioruotos žemės savininkams priėmimas  
17-19 Konsultacijos teikimas žemės savininkams ir naudotojams dėl melioracijos statinių remonto su išvykimu į vietą  
17-27 Tiesioginių pardavimų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas  
17-28 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškų priėmimas  
17-29 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos pirmojo lapo duomenų keitimo priėmimas  
17-30 Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus  paraiškos išregistravimo priėmimas  
17-31 Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimas  
17-33 Prašymo parengti natūralių ir pusiau natūralių pievų ir (arba) ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymo darbų dokumentus, reikalingus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemones „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas“, priėmimas  
17-34 Paraiškų paramai už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą priėmimas  
18 Eismo saugumas
18-01 Prašymų eismo saugumo klausimais priėmimas
18-02 Prašymų kelio ženklams įrengti priėmimas
18-03 Prašymų dėl kelių, gatvių ir šaligatvių remonto priėmimas  
18-04 Požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio projektavimo ir įrengimo išvados parengimas  
19 Laidojimo klausimai
19-01 Leidimo laidoti išdavimas                                                                                    
19-02 Leidimo įvažiuoti į kapinių teritoriją išdavimas  
19-03 Pažymos apie laidojimo vietą ir laiką išdavimas  
19-04 Pažymos dėl kapaviečių (kapų) identifikavimo išdavimas  
19-05 Pažymos dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima išdavimas  

      

Socialinės paramos prašymų teikimas internetu http://www.spis.lt


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-18 18:59:49
@2010. Marijampolės savivaldybės administracija